Opinie

Obligaties zijn niet zonder risico, wij zetten de risico’s op een rij

Obligaties worden doorgaans beschouwd als veiligere beleggingen in vergelijking met aandelen. Toch dragen ze nog steeds bepaalde risico’s met zich mee. Enkele van de belangrijkste risico’s die verband houden met beleggen in obligaties zijn hieronder opgesomd.

  • Renterisico: Wanneer de rentetarieven stijgen, daalt de marktwaarde van bestaande obligaties doorgaans. Dit komt omdat oudere obligaties met een lagere rente minder aantrekkelijk worden voor beleggers in vergelijking met nieuwe obligaties met hogere rentetarieven.
  • Kredietrisico: Dit is het risico dat de uitgevende partij van de obligatie zijn rente- of hoofdsomverplichtingen niet kan nakomen. Meestal is dit een bedrijf of overheidsinstantie. Obligaties met een lager kredietoordeel (bijvoorbeeld junk bonds) hebben doorgaans een hoger kredietrisico.

vervolg na advertentie


  • Liquiditeitsrisico: Sommige obligaties kunnen moeilijk verhandelbaar zijn, vooral als ze niet veel actieve handel hebben. Als gevolg daarvan kan het moeilijk zijn om ze snel te verkopen zonder grote prijsconcessies te doen.
  • Inflatierisico: Inflatie kan de koopkracht van de toekomstige rente- en hoofdsomuitbetalingen van dit beleggingsinstrument verminderen. Als de inflatie hoger is dan verwacht, kunnen beleggers een negatief reëel rendement behalen op hun obligatiebeleggingen.
  • Herfinancieringsrisico: Dit risico doet zich voor wanneer een uitgevende partij de obligatie vóór de vervaldatum wil herfinancieren tegen gunstigere voorwaarden. Dit kan leiden tot verlies van inkomen voor obligatiehouders.
  • Valutarisico: Voor beleggers in buitenlandse obligaties kan de wisselkoersschommeling tussen de valuta van de obligatie en de valuta van de belegger de rendementen beïnvloeden.
  • Callrisico: Sommige obligaties hebben een “call-optie” waarmee de uitgevende partij de obligatie vóór de vervaldatum kan terugkopen. Dit kan nadelig zijn voor beleggers als de obligaties worden opgeroepen wanneer de rentetarieven zijn gedaald, omdat beleggers dan moeten herinvesteren tegen lagere tarieven.
  • Politiek risico: Bij het beleggen in buitenlandse obligaties kan politieke instabiliteit in het land van de uitgevende partij het risico verhogen dat de rente- en hoofdsomverplichtingen niet worden nagekomen.

Obligaties verschillen in risico

Het is belangrijk op te weten dat binnen dit beleggingsinstrument verschillende risicokenmerken zijn. Staatsobligaties worden doorgaans als veiliger beschouwd dan bedrijfsobligaties. Obligaties van gevestigde bedrijven worden als minder risicovol beschouwd dan die van kleinere of minder bekende bedrijven. Beleggers moeten hun risicotolerantie en beleggingsdoelen overwegen bij het beleggen in dit beleggingsinstrument en mogelijk een gediversifieerde obligatieportefeuille aanhouden om risico’s te beheersen.

Meer over beleggen op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren