Opinie

Soft landing of harde landing, wat gaat 2024 voor beleggers geven?

Een “soft landing” in economische termen verwijst naar een geleidelijke vertraging van de economische groei. Hierbij is het streven dat dit niet leidt tot een recessie. Met andere woorden, het is een situatie waarin de economie afkoelt zonder dat er sprake is van een scherpe daling van de activiteit of een negatieve groei.

Soms komt het voor dat deze term in combinatie met inflatie wordt gebruikt. Dan betekent een “soft landing” dat de centrale bank of het monetaire beleid erin slaagt om de inflatie te verminderen of te beheersen zonder de economie in een recessie te duwen. Dit is een delicate balans, omdat het vertragen van de economie vaak gepaard gaat met lagere inflatie. Te veel vertraging kan dan weer leiden tot een recessie. Terwijl te weinig vertraging de inflatie kan opdrijven. Overigens is een beperkte mate van inflatie goed voor beleggers. Dit hebben wij uitgelicht in het artikel is inflatie goed voor aandelen?

vervolg na advertentie


Soft landing is het streven

Een soft landing is wenselijk omdat het een manier is om economische stabiliteit te behouden. Centrale banken streven vaak naar een zodanige aanpassing van het monetaire beleid dat de groei op een duurzaam niveau blijft zonder dat de inflatie uit de hand loopt. Het vermijden van te scherpe economische schommelingen is gunstig voor zowel consumenten als bedrijven.

Harde landing, het grote risico

Een “harde landing” in economische termen verwijst naar een abrupte en scherpe vertraging van de economische groei. Dit gaat vaak gepaard met economische krimp of een recessie. In de context van inflatie betekent een harde landing dat de autoriteiten er niet in slagen om de inflatie onder controle te houden terwijl de economie snel vertraagt.

vervolg na advertentie


Dit kan zich voordoen wanneer de centrale bank of het monetaire beleid te agressief is in het aanpakken van inflatie en maatregelen neemt die de economische activiteit aanzienlijk verminderen. Bijvoorbeeld, het verhogen van de rentetarieven om inflatie te beteugelen kan de economische groei remmen. Als deze maatregelen te sterk zijn of niet goed getimed worden, kan het resulteren in een harde landing waarbij de economie snel krimpt.

Een harde landing is over het algemeen ongewenst. Dit komt omdat het kan leiden tot hoge werkloosheid, financiële problemen en andere economische ontberingen. Het streven van beleidsmakers is meestal naar een zachte landing, waarbij de economische groei geleidelijk vertraagt zonder extreme neerwaartse schokken.

Het beheersen van zowel inflatie als economische groei is een complexe uitdaging. Centrale banken moeten een evenwicht vinden om te voorkomen dat ze de economie in een harde landing sturen.

Meer over beleggen op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren