Opinie

Valutarisico, welke invloed dit kan hebben op beleggingen

Valutarisico, ook bekend als wisselkoersrisico, treedt op wanneer een belegger investeert in activa die genoteerd zijn in een vreemde valuta. Dit kan diverse financiële instrumenten omvatten, zoals aandelen, obligaties, fondsen, en derivaten. Deze noteren dan in een andere valuta dan de thuisvaluta van de belegger. Sommige beleggers kiezen bewust voor beleggingen in andere valuta vanwege sommige veilige havens maar toch geeft het ook een risico.

vervolg na advertentie


Wanneer een belegger bijvoorbeeld aandelen koopt van een buitenlands bedrijf dat genoteerd is in een andere valuta, bijvoorbeeld de euro, dan brengt schommelingen in de wisselkoers tussen de euro en de thuisvaluta van de belegger (bijvoorbeeld de dollar) valutarisico met zich mee. Als de euro sterker wordt ten opzichte van de dollar, zal de waarde van de investering in euro’s toenemen.  Omgekeerd zal een daling van de euro ten opzichte van de dollar resulteren in een daling van de waarde van de investering in euro’s wanneer deze wordt omgezet naar de thuisvaluta van de belegger.

Valutarisico kan een aanzienlijke impact hebben op het rendement van een beleggingsportefeuille, vooral voor beleggers met een aanzienlijke blootstelling aan buitenlandse activa. Het kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben, afhankelijk van de richting van de wisselkoersbewegingen. Het kan ook de mate van diversificatie van een portefeuille beïnvloeden, omdat beleggingen in verschillende valuta’s niet noodzakelijk dezelfde rendementen zullen opleveren als gevolg van valutaschommelingen.

vervolg na advertentie


Valutarisico beperken

Om valutarisico te beheren, kunnen beleggers verschillende strategieën toepassen, waaronder:

• Hedging. Beleggers kunnen valutatermijncontracten of valuta-opties gebruiken om zich in te dekken tegen ongunstige wisselkoersbewegingen. Hierdoor kunnen ze de waarde van hun buitenlandse investeringen beschermen.

• Diversificatie. Door te investeren in activa die genoteerd zijn in verschillende valuta’s, kunnen beleggers de impact van valutarisico verminderen. Dit kan helpen om de volatiliteit van het portefeuillerendement te verminderen.

• Actief beheer. Sommige beleggers kiezen ervoor om actief valutabeheer toe te passen, waarbij ze proberen te profiteren van verwachte wisselkoersbewegingen door tactisch hun blootstelling aan verschillende valuta’s aan te passen.

Het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van het valutarisico bij het samenstellen van hun beleggingsportefeuille. Denk dan aan passende strategieën toepassen om dit risico te beheren, afhankelijk van doelstellingen, risicotolerantie en marktomstandigheden.

Lees meer op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren