Opinie

Vrije kasstroom, onmisbaar voor de lange termijn belegger

Vrije kasstroom is een financiële maatstaf die aangeeft hoeveel geld een bedrijf beschikbaar heeft na aftrek van al zijn operationele uitgaven en kapitaalinvesteringen. De term staat ook wel bekend als vrije cashflow of in het Engels free cashflow. Het vertegenwoordigt het bedrag aan geld dat een bedrijf kan gebruiken voor verschillende doeleinden zoals het terugbetalen van schulden. Maar ook het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders, het financieren van groei-initiatieven of het opbouwen van een financiële buffer.

De formule voor vrije kasstroom is over het algemeen:

Vrije kasstroom = operationele kasstroom – kapitaalinvesteringen

Waarbij:

  • Operationele kasstroom: dit is het geld dat een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten. Denk hierbij aan de verkoop van goederen of diensten, minus de operationele kosten zoals salarissen, inkoopkosten en operationele uitgaven.
  • Kapitaalinvesteringen: dit zijn uitgaven die een bedrijf doet om zijn activa te behouden, te verbeteren of uit te breiden. Dit omvat bijvoorbeeld investeringen in vaste activa zoals nieuwe apparatuur, gebouwen of technologische infrastructuren.

vervolg na advertentie


Vrije kasstroom en beleggen

Een positieve vrije kasstroom duidt erop dat een bedrijf in staat is om voldoende contanten te genereren om zijn dagelijkse activiteiten te ondersteunen en tegelijkertijd geld over te houden voor strategische initiatieven. Een negatieve free cashflow kan wijzen op financiële moeilijkheden, omdat het bedrijf mogelijk meer geld uitgeeft dan het genereert.

Dit is een belangrijke maatstaf voor beleggers, investeerders en analisten om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Hierdoor kunnen zij inzicht krijgen in het vermogen van het bedrijf om op lange termijn waarde te creëren. Gemiddeld genomen zullen beleggers een positieve vrije kasstroom vinden bij waarde aandelen en minder vaak bij groeiaandelen. Deze laatste categorie is dan ook vooral gericht op investeren in groei voor de toekomst.

vervolg na advertentie


5 redenen waarom deze maatstaf van belang is

Vrije kasstroom is een belangrijke maatstaf bij beleggen om verschillende redenen:

  1. Financiële gezondheid: zoals reeds aangegeven, het geeft aan of een bedrijf daadwerkelijk in staat is om contant geld te genereren vanuit zijn operationele activiteiten. Dit na het dekken van operationele kosten en kapitaalinvesteringen. Een positieve vrije kasstroom duidt over het algemeen op een gezonde financiële situatie, terwijl een negatieve free cashflow kan wijzen op financiële moeilijkheden.
  2. Schuldaflossing en dividendbetalingen: beleggers willen weten of een bedrijf genoeg vrije kasstroom heeft om zijn schulden af te lossen en dividendbetalingen aan aandeelhouders te doen. Een bedrijf met voldoende free cashflow kan financiële verplichtingen nakomen en aandeelhouderswaarde creëren.
  3. Groeipotentieel en investeringen: het biedt een bedrijf de mogelijkheid om te investeren in groei-initiatieven. Denk dan aan nieuwe productlijnen, expansie naar nieuwe markten of technologische innovaties. Beleggers willen zien dat een bedrijf in staat is om groeikansen te benutten en waarde op de lange termijn te creëren.
  4. Waardering van het bedrijf: bij het waarderen van een bedrijf wordt vaak gekeken naar de vrije kasstroom in verhouding tot de marktwaarde van het bedrijf. Dit kan helpen bij het bepalen van de relatieve aantrekkelijkheid van een investering. Bedrijven met hogere vrije kasstromen in verhouding tot hun marktwaarde kunnen als aantrekkelijker worden beschouwd.
  5. Risicobeoordeling: het kan ook worden gebruikt om het risiconiveau van een bedrijf te beoordelen. Een bedrijf met een stabiele en groeiende vrije kasstroom heeft doorgaans een betere kans om eventuele economische neergangen te doorstaan dan een bedrijf dat afhankelijk is van externe financiering.

Kortom, vrije kasstroom biedt inzicht in de operationele prestaties, financiële flexibiliteit en groeipotentieel van een bedrijf. Het helpt beleggers om weloverwogen beslissingen te nemen bij het kiezen van investeringen en het beoordelen van de gezondheid van hun beleggingsportefeuille.

Meer over beleggen op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren