Opinie

Wat is een pivot en wat is het effect op de beurs?

In de context van de Federal Reserve verwijst ‘pivot’ naar een verandering in de monetaire beleidskoers van de centrale bank. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de Fed overstapt van een accommoderend monetair beleid naar een meer restrictief beleid, of andersom.

Een pivot kan ook verwijzen naar een verandering in de toon of boodschap van de Fed over het monetair beleid. Bijvoorbeeld, de Fed zou een pivot kunnen maken in haar communicatie en aangeven dat het beleid sneller of langzamer zal worden aangepast dan eerder werd verwacht.

Over het algemeen wordt een pivot door de Fed aangegeven als een belangrijke verandering in het beleid die de financiële markten kan beïnvloeden. Daarom houden veel beleggers en economen de verklaringen en acties van de Fed nauwlettend in de gaten om te bepalen of er een pivot op handen is en wat dit betekent voor de economie en de financiële markten.

vervolg na advertentie


Welk effect heeft een pivot door de Federal Reserve?

Een beleidswijziging door de Fed komt vrijwel altijd door een grote verandering in de economie. Hierdoor kan zij niet meer het monetair beleid voortzetten. Financiële markten reageren hier vrijwel heftig op zoals ook de onderstaande grafiek laat zien.

Een pivot door de Federal Reserve kan een aanzienlijk effect hebben op de economie en de financiële markten. Dit komt omdat de Fed de belangrijkste monetaire autoriteit in de Verenigde Staten is en haar beleidsbeslissingen invloed hebben op de rentetarieven, de geldhoeveelheid en de economische groei.

Fed pivot in combinatie met de beurs
Fed pivot in combinatie met de beurs

Theorie en praktijk

Zoals de grafiek laat zien is het kantelpunt waarbij de rente gaat dalen vaak een aanzet voor lagere koersen op de beurs. Gek genoeg is dat het tegengestelde van wat men als theorie aanneemt.

Als de Fed een pivot maakt naar een meer restrictief monetair beleid, wat betekent dat de centrale bank de rentetarieven verhoogt of de geldhoeveelheid vermindert, kan dit de economie vertragen en de inflatie afremmen. Dit kan op korte termijn leiden tot een daling van de aandelenmarkten en een afname van de economische activiteit, maar kan op de lange termijn helpen om inflatie onder controle te houden en de economische stabiliteit te bevorderen.

Aan de andere kant kan een pivot naar een accommoderend monetair beleid, wat betekent dat de centrale bank de rentetarieven verlaagt of de geldhoeveelheid vergroot, de economische groei stimuleren en de aandelenmarkten verhogen. Dit kan op korte termijn leiden tot een toename van de inflatie, maar kan op de lange termijn helpen om de economische groei te ondersteunen en de werkgelegenheid te bevorderen.

In beide gevallen kan een pivot door de Federal Reserve grote gevolgen hebben voor de financiële markten en de economie. Daarom is het belangrijk dat beleggers en economen de verklaringen en acties van de Fed nauwlettend volgen om te bepalen wat voor beleidswijzigingen er aan zitten te komen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn.

De praktijk is vaak dus dat het korte termijn effect van bijvoorbeeld renteverhogingen naar verlagingen voor stress zorgt op de beurs. Het lange termijn effect is wel positief maar dan moet er eerst door de zure appel heen gegeten worden.

Lees meer over beleggen op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren