Opinie

Wat is stagflatie en wat doet het met de beurs?

Stagflatie is een economische situatie waarbij een stagnatie of vertraging van de economische groei gepaard gaat met hoge inflatie en werkloosheid. Dit verschijnsel is zeer zeldzaam en treedt op wanneer de economie te maken heeft met zowel vraag- als aanbodproblemen.

De stagnatie of vertraging van de economische groei kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een daling van de bedrijfsinvesteringen, afnemende productiviteit of afnemende consumentenbestedingen. Aan de andere kant kan hoge inflatie worden veroorzaakt door een toename van de kosten van grondstoffen, hogere lonen of een stijging van de belastingen.

Stagflatie is een uitdaging voor beleidsmakers. Dit komt omdat instrumenten om de economie te stimuleren, zoals verlagen van rente of verhogen van overheidsuitgaven, niet effectief zijn. Dit komt omdat deze instrumenten de inflatie juist kunnen verergeren. Op de lange termijn kan dit weer een negatieve invloed hebben op de economie.

vervolg na advertentie


Wat is de invloed van stagflatie op aandelen?

Stagflatie kan een negatieve invloed hebben op de aandelenmarkt. Dit komt omdat stagflatie leidt tot lagere winstgevendheid en een afnemende vraag naar goederen en diensten, waardoor de omzet en winst van bedrijven afnemen. Als gevolg hiervan dalen de aandelenkoersen van bedrijven die worden getroffen door stagflatie.

Bovendien kunnen hogere inflatie en stijgende rentetarieven als gevolg van stagflatie leiden tot een daling van de aandelenkoersen. Dit komt omdat hogere inflatie en rentetarieven kunnen leiden tot hogere kosten voor bedrijven, wat de winstgevendheid verder kan verminderen. Hogere rentetarieven kunnen ook de consumentenbestedingen beperken. Hierdoor kan de vraag naar producten en diensten afnemen, wat een negatieve invloed heeft op de aandelenkoersen.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle bedrijven even sterk getroffen worden door stagflatie. Bedrijven die kunnen profiteren van een hogere inflatie, zoals producenten van grondstoffen of bedrijven die prijsverhogingen kunnen doorberekenen aan hun klanten, kunnen het relatief beter doen dan bedrijven die afhankelijk zijn van lagere kosten en sterke vraag. Doorgaans zullen waarde aandelen minder hard getroffen worden dan groeiaandelen.

Meer over beleggen op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren