Opinie

Wat zijn activa en passiva? Een korte uitleg van deze begrippen

Activa zijn financiële of economische middelen die een persoon, een bedrijf of een organisatie bezit en die waarde vertegenwoordigen. Deze kunnen worden gebruikt om toekomstige economische voordelen te genereren. Activabestanden kunnen fysiek, zoals onroerend goed of inventaris, of financieel, zoals contant geld op de bank of investeringen in aandelen en obligaties, zijn.

vervolg na advertentie


Wat zijn activa? De verschillende op een rij

 • Vaste activa zijn er met een langere levensduur, zoals onroerend goed, machines, voertuigen en apparatuur die worden gebruikt in de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • De vlottende activa hebben meestal een kortere levensduur en omvatten zaken als voorraden, debiteuren (uitstaande facturen die nog moeten worden betaald) en contant geld of liquide middelen.
 • De financiële activa omvat investeringen in aandelen, obligaties, deposito’s en andere financiële instrumenten.
 • De immateriële activa vertegenwoordigen niet-fysieke, zoals octrooien, merken, auteursrechten en goodwill, die waarde hebben maar niet tastbaar zijn.

Het beheer van activa is van cruciaal belang voor bedrijven en individuen, omdat het helpt bij het bepalen van de financiële gezondheid en het vermogen om verplichtingen na te komen. Activabestanden worden meestal vermeld op de balans van een organisatie, waar ze worden ingedeeld als stoffelijke en financiële. Het correct beoordelen en beheren hiervan is essentieel om financiële doelstellingen te bereiken en risico’s te minimaliseren. Op de vraag “wat zijn activa?” is een antwoord gegeven maar de tegenhanger hiervan zijn passiva.

vervolg na advertentie


Wat zijn passiva?

Passiva verwijzen naar de financiële verplichtingen en schulden van een persoon, bedrijf of een andere entiteit. In de context van boekhouding en financiën worden passiva meestal onderverdeeld in twee categorieën: kortlopende passiva en langlopende passiva.

 • Kortlopende passiva zijn verplichtingen die binnen een jaar of binnen de normale bedrijfsactiviteiten worden verwacht af te lopen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Kortlopende leningen en schulden
  • Handelscrediteuren (geld dat verschuldigd is aan leveranciers)
  • Te betalen belastingen
  • Niet-afgeronde inkomsten (vooruit ontvangen betalingen)
 • Langlopende passiva zijn verplichtingen die niet binnen het komende jaar hoeven te worden afgelost. Enkele voorbeelden zijn:
  • Langlopende leningen (bijvoorbeeld hypotheken)
  • Obligaties uitgegeven door het bedrijf
  • Pensioenverplichtingen

vervolg na advertentie


Passiva zijn een belangrijk onderdeel van de balans van een onderneming. De balans toont de financiële positie op een specifiek moment en geeft een overzicht van de activa (wat de entiteit bezit) en passiva (wat de entiteit verschuldigd is).

Het is belangrijk om een gezonde balans te handhaven tussen activa en passiva. Een goed begrip van deze financiële begrippen is essentieel voor boekhouding, financiële planning en het begrijpen van de algehele financiële gezondheid van een individu, bedrijf of organisatie.

Meer over beleggen op het beursforum

error: Inhoud beschermd tegen kopiëren